Persoonsgegevens die wij verwerken

Christianne Nagel (Nagelcoaching) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Wij verwerken gegevens van onze experts uitsluitend om deze te plaatsen onder het kopje experts van deze website.  Naast de bovenstaande informatie worden de activiteiten van de experts opgenomen. Dit voor promotiedoeleinden van de experts.

Onze website is niet bestemd voor bezoekers onder de 16 jaar. Indien u als ouder er van overtuigd bent dat uw zoon of dochter zonder toestemming persoonsgegevens heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via christianne@nagelcoaching.nl.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Christianne Nagel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturering
 • Contact opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om onze dienstverlening te beschermen tegen (digitale) aanvallen
 • Christianne Nagel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Christianne Nagel neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christianne Nagel) tussen zit. Wel gebruikt Christianne Nagel geautomatiseerde systemen om aanvallen op onze dienstverlening tegen te gaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw Naam, Adres, Telefoonnummer en E-Mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.

IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.

Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Delen van persoonsgegevens met derden

Christianne Nagel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christianne Nagel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kunt u een bericht sturen naar christianne@nagelcoaching.nl of een brief versturen naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Christianne Nagel wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Christianne Nagel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het kader van systeembeveiliging, worden een zwarte en een witte lijst bijgehouden door onze firewall. Hiermee worden aanvallen op onze server(s) tegengegaan.

Christianne Nagel maakt backups van de servers.

Christianne Nagel is gevestigd aan Parkstraat 61 5671GE Nuenen.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019