De belangrijkste drijfveer om  mensen te  coachen is mijn  verlangen dat mensen  meer vrijheid en verbinding ervaren en dat ze zich daardoor  meer van binnenuit, vanuit wie ze echt zijn , ontwikkelen.  Via  mijn coaching mag ik hier een bijdrage aan leveren.

Ik geloof dat  het omgaan met en het verwerken van de  blokkades en beperkingen die  het werken  en leven vanuit je (kern)waarden  in de weg staan,  een eerste stap is  naar het bewegen vanuit wie je echt bent.  Door  je overtuigingen, patronen, etc  onder ogen te zien en  van binnenuit te  onderzoeken en te verwerken ontstaat rust en  ruimte voor je  echte ik, voor wie je  echt bent.