Coaching

Bij de coaching staat de hulpvraag van de coachéé centraal. Tijdens de intake wordt deze hulpvraag uitdiept en worden de contouren van de inhoud en duur van het coachingtraject vastgesteld. Op basis hiervan formuleren we samen de coachdoelstellingen. Centraal staat hierbij de intrinsieke motivatie van de coachéé en de echte wens om aan de slag te gaan.